North West Arrow To Long Bar
  • Character: ↸
  • Code Point: U+21B8
  • HTML: ↸
  • Python: \u21B8
  • Python: \N{north west arrow to long bar}
  • UTF-8: \xe2\x86\xb8
  • UTF-16: \xff\xfe\xb8\x21