Rightwards Arrow To Bar
  • Character: ⇥
  • Code Point: U+21E5
  • HTML: ⇥
  • Python: \u21E5
  • Python: \N{rightwards arrow to bar}
  • UTF-8: \xe2\x87\xa5
  • UTF-16: \xff\xfe\xe5\x21