Rightwards White Arrow
  • Character: ⇨
  • Code Point: U+21E8
  • HTML: ⇨
  • Python: \u21E8
  • Python: \N{rightwards white arrow}
  • UTF-8: \xe2\x87\xa8
  • UTF-16: \xff\xfe\xe8\x21