Upwards Dashed Arrow
  • Character: ⇡
  • Code Point: U+21E1
  • HTML: ⇡
  • Python: \u21E1
  • Python: \N{upwards dashed arrow}
  • UTF-8: \xe2\x87\xa1
  • UTF-16: \xff\xfe\xe1\x21