Upwards Triple Arrow
  • Character: ⤊
  • Code Point: U+290A
  • HTML: ⤊
  • Python: \u290A
  • Python: \N{upwards triple arrow}
  • UTF-8: \xe2\xa4\x8a
  • UTF-16: \xff\xfe\xa\x29