Upwards White Arrow
  • Character: ⇧
  • Code Point: U+21E7
  • HTML: ⇧
  • Python: \u21E7
  • Python: \N{upwards white arrow}
  • UTF-8: \xe2\x87\xa7
  • UTF-16: \xff\xfe\xe7\x21