𞋿

Wancho Ngun Sign
  • Character: 𞋿
  • Code Point: U+0001E2FF
  • HTML: 𞋿
  • Python: \U0001E2FF
  • Python: \N{wancho ngun sign}
  • UTF-8: \xf0\x9e\x8b\xbf
  • UTF-16: \xff\xfe\x38\xd8\xff\xde